E-Der

 

 

 

 

 

 

 

 

ODAK VE KAPSAM


Eğitim ve Değişim dergisinin amacı; araştırmacıların eğitimin tüm alanlarında ürettikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bu alanda bilgi üreten ve bu bilgileri kullanan araştırmacı ve eğitimcilerin paylaştığı bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında üretilen bilgilerle birlikte, tüm bilim alanlarının eğitimleri ile ilgili nitel, nicel araştırma sonuçlarını ve derlemeleri de yayımlamaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen konular derginin kapsamını oluşturmaktadır.