E-Der

 

 

 

 

 

 

 

 

DERGİ HAKKINDA


"Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi""(Academic Platform Journal of Education and Change - APJEC)" Akademik Platform tarafından, Akademik Perspektif Derneği ve Eğitim ve Değişim Derneği’nin işbirliği ile yayımlanan uluslararası hakemli online bir dergidir. Yılda 2 sayı olarak yayımlanan (Haziran ve Aralık) e-dergi ile birlikte eğitim ve öğretimle ilgili nitel, nicel ve karma yöntemle yapılan özgün araştırmalara, güncel alan yazının eleştirel değerlendirilmesine dayanan özgün derlemelere, meta analiz çalışmalarına, özgün görüş ve model önerilerine yer verilmektedir.

Derginin temel amacı, eğitimin tüm alanlarında bilgi üretici ve tüketicilerinin buluştuğu ortak bir platform oluşturmaktır. Böylelikle eğitimle ilgili üretilen bilgilerin hem yeni bilgi üretimine hem de uygulamada eğitimle ilgili sorunların çözümüne katkı getirmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda APJEC uluslararası düzeyde her türlü eğitimle ilgili nitelikli araştırma sonuçlarını yayımlayarak eğitim bilimleriyle ilgili bilgi üreten araştırmacılara ve üretilen bilgileri kullanan uygulayıcılara güvenilir ve saygın bir bilgi kaynağı olmayı amaçlamaktadır.