E-Der

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM

İletişim
editor@apjec.net 

Akademik Perspektif Derneği Adına Sahibi
Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer
hurmahmut.yucer@sbu.edu.tr 
+90 216 346 36 36

Editor 
Doç. Dr. Hanifi Parlar 
hparlar@ticaret.edu.tr
 

Sekreterya  
Arş.Gör.Lütfi Çakır, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul
lcakir@ticaret.edu.tr

Arş.Gör.Hüseyin Zahid Kara, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
zkara@sakarya.edu.tr

Teknik Destek 
Öğr.Gör. Gökhan Atalı
gatali@sakarya.edu.tr
+90 264 295 3495   

Adres 
Eğitim ve Değişim Derneği

Armağan Evler Mh. 23 Nisan Cad. No:9 Kat 1 Ümraniye/İSTANBUL