E-Der

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN KURULU

Akademik Perspektif Derneği adına sahibi

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye
hurmahmut.yucer@sbu.edu.tr

 

Editör

Doç. Dr. Hanifi Parlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
editor@apjec.net

 

Redaksiyon Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak, Karabük Üniversitesi, Karabük
z.topak@karabuk.edu.tr

 

Sekreterya

Arş.Gör.Lütfi Çakır, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul
lcakir@ticaret.edu.tr

Arş.Gör.Hüseyin Zahid Kara, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
zkara@sakarya.edu.tr

 

Teknik Destek

Öğr.Gör. Gökhan ATALI, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
gatali@sakarya.edu.tr

İsmail Anar, İstanbul
ismailanar@gmail.com